یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ آذر ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

عنوان مقاله: یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
مترجم: مصطفی پارسانیا (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان ومدرس دانشگاه علمی و کاربردی)
موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت دانش
سال انتشار(میلادی): 2013
وضعیت: تمام متن
منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com
منبع انتشار اصل مقاله: : John Edwards Operations & Information Management Group, Aston Business School,  Aston University, Birmingham, UK
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com     
چکیده: مدیریت دانش نیاز به در نظر گرفتن سه عنصر مرتبط با هم افراد، فرآیندها وفن آوری دارد.بیشتر فعالیتهای موجودکه بر روی افراد یا فن آوری متمرکز شده است،اغلب به حذف(درنظر نگرفتن) دو عنصر دیگر می انجامد. با این حال، بدون فکرکردن در مورد فرآیند-روش افراد ،سازمانها و حتی فن آوری انجام فعالیتها –هرگونه پیاده سازی از یک طرح مدیریت دانش در بهترین حالت خطرناک است و در بدترین حالت محکوم به شکست است. این مقاله به روش های مختلفی که یک فرآیند تاکنون در عمل و تحقیق در مدیریت دانش به صراحت یابه طور ضمنی نمایش داده شده است می پردازد ومنعکس کننده آن است که چگونگی  "تفکر درباره فرآیند" ممکن است در آینده، مدیریت دانش را بهبود ببخشد. به طورکلی مطابق با این دیدگاه،معمولا"موضوع، تمرکز کمتری بر روی آن چیزی که یک فرآیند پیشنهاد می دهد که انجام شود دارد،اما تمرکز بر روی روشی است که باید در عمل پیاده شود.
واژه های کلیدی: تئوری مدیریت دانش، فرآیند ، تمرین مدیریت دانش، پژوهش مدیریت دانش.


 
کتاب مدیریت دانش
ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ آذر ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی: کتاب ، مدیریت دانش ، دانش ، مدیریت

کتاب مدیریت دانش برای دوستان علاقه مند تقدیم می گردد امیدوارم برای دوستان مفید و قابل استفاده باشد

لینک کتاب مدیریت دانش


 
بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری وکیفیت
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ آذر ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

هر چند دانش به خودی خود یک منبع محسوب می شود طریقی که این دانش مدیریت شده و مورد استفاده قرار می
گیرد بر کیفیت خدماتی که می تواند از هر یک از منابع متعلق به سازمان عاید گردد، موثر است. مدیریت دانش غالباَ به
عنوان منبع و مرجع اصلی نوآوری شناخته شده است. و از الزامات اساسی فرایند نوآوری در سازمان محسوب می شود. این
مقاله به بررسی سطوح بلوغ مدیریت و ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات و همچنین ارتباط
نوآوری و کیفیت خدمات پرداخته است لذا از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق
بانک مسکن شهرستان ارومیه بوده و به عنوان مورد مطالعه قرارگرفته است وابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعه ادبیات
تحقیق و پرسشنامه است. تایید آزمون فرضیه ها، ارتباط مثبت و معنادار بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات
به اثبات می رساند و همجنین سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان را نیز مشخص کرده است.

ادامه مطلب را  از آدرس ذیل دریافت کنید

http://www.parsmodir.com/db/book/theory-pooran.zip