مدیریت دانش در سازمانهای دولتی (ناسا)
ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ خرداد ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

به نام خدا

 

 

مدیریت دانش در سازمانهای دولتی (ناسا)

 

 

 

مقدمه

 

در آغاز نگاهی گذرا به مدیریت دانش وچالشهای آن خالی از لطف نیست

مدیریت دانش به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.

در زبان فارسی تا به حال اصطلاح «مدیریت دانش» برای Knowledge Management متداول بوده است. در زبان انگلیسی میان Science و Knowledge تفاوت وجود دارد. Knowledge به تمامی آگاهی‌ ها و مهارتهایی گفته می شود که از آزمایش و آموزش به دست آمده است. در حالیکه Science به کوشش عملی و هوشمندانه ای گفته می شود که از راه مشاهده و آزمایش به مطالعه ی منظم رفتار و ساختار جهان طبیعی و دیدنی می پردازد.


                                     


ما در عصر دانش زندگی می کنیم. عبارت “ دانش قدرت است “ جای خود را در عصر دانایی محوری به “ اشتراک دانش قدرت است “ داده است. هر سازمانی، چه کوچک و چه بزرگ تا آنجایی رونق می یابد که به مأموریتهای خود دست یابد. هنگامی که یک سازمان تلاش می کند که به اهداف خود دست یابد، عدم ثبات و تهدیدها در محیط، دستیابی به اهداف را به تأخیر انداخته یا حتی فرایند آن را تخریب می سازد.

بدلیل اینکه دانش قدرت است، سرمایه های دانش هر سازمانی موفقیت اجرایی آن را تعیین می کند. وظیفه مدیریت دانش، مدیریت سرمایه های دانشی هر سازمانی است. مدیریت دانش اساسا مفهوم یا اندیشه جدیدی نیست. دانش موضوعی نیست که امروز به یکباره به وجود آمده باشد. انسان در مسیر تاریخ تکاملی خود و تکامل اجتماعی ناشی از آن همواره تولید کننده دانش بوده است و از آن در ایجاد تغییر در جامعه استفاده نموده است

ازآنجا که تحقیقات کاربردی در حوزه مدیریت دانایی نسبتاً جدید است، در این خصوص تعریف خاص و دقیقی که مورد اجماع اکثریت محققین قرار گیرد، هنوز وجود ندارد. آنچه مسلم است آن که می‌توان با آشنایی با تعاریف گوناگون، ابعاد و مصادیق این امر را بیشتر شناخت و آن را بهتر به کار گرفت.

مدیریت دانش فرایند کشف ، کسب ، توسعه و ایجاد ، نگهداری و ارزیابی و بکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دست یابی به اهداف سازمان صورت پذیرد

به عبارتی میتوان گفت مدیریت دانش رویکرد سیستماتیک خلق ، دریافت ، سازماندهی ، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته ها در سازمانهاست. مدیریت دانش در سازمانها و شرکتها به بهبود تصمیم گیری، انعطاف پذیری بیشتر ، افزایش سود ، کاهش بار کاری ، افزایش بهره وری ، ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار ، کاهش هزینه ، افزایش سهم بازار و بهبود انگیزه کارکنان کمک میکند. مدیریت دانش را میتوان برای فعالیتهای مختلف مانند: عادی، منطقی، پیچیده و غیر منتظره به کار گرفت.با توجه به دانش روزافزونمشاغلی که بر پایه ایجاد و استفاده از دانش قرار دارند ، یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش این است که باعث کاهش ریسک از دست رفتن دانش یا ارزش سازمان به هنگام ترک همکاری کارکنان شود و همچنین کاهش خطر از دست دادن حافظه شرکت به هنگام تعدیل نیروی انسانی. زیرا دانش یک دارایی مهم و استراتژیک سازمانها میباشد.

مدیریت دانش یکی از شاخه‌های فرعی اقتصاد دانش است؛ مدیریت دانش، کاملاً یک مفهوم و روش جدید مدیریت را معرفی می کند. این مفهوم بر تبدیل موهبتهای عقلانی کارکنان و سازماندهی نیروهای سودمند درونی اعضاء کارکنان – نیروی رقابت و ارزش جدید- عمل می کند. مدیریت دانش بر پیوند اطلاعات با اطلاعات، اطلاعات با فعالیت‌ها و اطلاعات با فرد- برای تحقق اشتراک دانش ( از قبیل دانش ضمنی و دانش صریح) توجه دارد. و با مدیریت اطلاعات کاملا متفاوت است.

مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه‌های فکری در سطح کلان به کار می‌رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می‌شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می‌کند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسوب می‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیریهای پویا به صورت کارا و موثر قادر می‌سازد

علل پیدایش مدیریت دانش:

1)   دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه‌های یک سازمان اساسا سرمایه‌های قابل لمس و مالی بودند(امکانات تولید، ماشین، زمین و غیره) به سمت سازمانهایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل لمس بوده و با دانش، خبرگی، توانایی و مدیریت برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده‌است.

2)   افزایش فوق العاده حجم اطلاعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات به طور کلی ارزش دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می‌کند، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می‌کند. زیرا به اقدام نزدیک تر است. اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی‌کند، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسان‌ها است که به تصمیم و بنابراین به اقدام می‌انجامد.

3)   تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده‌است. بسیاری از سازمانها دریافته‌اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می‌شود.

4)   تخصصی تر شدن فعالیتها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را بهمراه داشته باشد.

راهبردهای مدیریت دانش:

مدیریت کلان جهت کارآمدی زیرسیستم‌های خود می‌بایست ماهیت، اصول و ابعاد مدیریت دانش را بشناسد. راهبردهایی که ماهیت و توانایی متفاوت مدیران را منعکس می‌نماید عبارتنداز:

1)      راهبرد دانش بعنوان راهبرد کسب وکار که روشی جامع و با وسعت سازمانی برای مدیریت دانش است، که بیشتر بعنوان یک محصول در نظر گرفته می‌شود.

2)      راهبرد مدیریت سرمایه‌های فکری که بر بکارگیری و ارتقای سرمایه‌هایی که از قبل در سازمان وجود دارند، تاکید دارد.

3)      راهبرد مسئولیت برای سرمایه دانش فردی که از کارکنان حمایت و آنها را ترغیب می‌کند تا مهارت‌ها و دانش خود را توسعه دهند و دانش خود را با یکدیگر درمیان گذارند.

4)      راهبرد خلق دانش که بر نوآوری و آفرینش دانش جدید از طریق واحدهای تحقیق و توسعه تاکید می‌کند.

5)      راهبرد انتقال دانش که بعنوان بهنرین فعالیت در بهبود کیفیت امور و کارایی سازمان مورد توجه قرار گرفته‌است.

6)      راهبرد دانش مشتری- محور که با هدف درک ارباب رجوع و نیازهای آنها بکار گرفته می‌شود تا خواسته آنها به دقت فراهم شود.

مهندس دانش کیست؟

مهندس دانش (Knowledge Engineer) فردی است که در فرآیند مهندسی دانش (Knowledge Engineering) تبحر دارد؛ وی می تواند سه فعالیت استخراج، تحلیل و مدلسازی دانش را انجام دهد. این سه فعالیت منجر به تولید یک پایگاه دانش ساخت یافته مبتنی بر مدل های دانش با قابلیت استفاده مجدد می شود که می تواند به عنوان محتوای ورودی در یک سیستم مبتنی بر دانش استفاده شود. در نگاه های غیرحرفه ای تر مهندس دانش به عنوان نقشی برای اجرای برخی فرآیندهای ساده مدیریت دانش تنزل پیدا می کند.

NASA

 

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا National Aeronautics and Space Administration)‏) به اختصار ناسا زرگترین سازمان فضایی سراسر جهان است.

مدیر بالاترین مقام ناسا است و عنوان مشاور ارشد علم فضا را از رئیس جمهور آمریکا دریافت می‌کند. مدیریت ستاد ناسا در واشینگتن واقع شده‌است. نخستین مدیر ناسا دکتر کیت گلنان بود و در دوران خود پروژه‌های متفاوتی به منظور توسعهٔ پژوهش‌های فضایی در ایالات متحده آمریکا به ارمغان آورد

سازمان هوا فضای ایالات متحده (ناسا) یکی از پیشرفته ترین سیستمهای سازمانی را داراست. به همین دلیل نمودار سازمانی این مجموعه به عنوان یک نمونه عملی مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. توجه به هدف و مأموریت سازمان، تکنولوژی مورد استفاده، فرهنگ محیطی که سازمان در آن فعالیت می کند، سطح دانش و مهارت و نحوه نگرش کارکنان و مدیران سازمان، مکان/ مکانها و پراکندگی های جغرافیایی سازمان، محصول/ محصولات و فرآیندهای جاری سازمان همه بایستی در طراحی یک سازمان کارآ مورد توجه قرار گیرند.

 

 

چرا مدیریت دانش برای ناسا بحرانی است؟

مدیریت دانش یعنی بدست آوردن اطلاعات درست از مردم درست در زمان درست. مدیریت دانش به مردم و کارکنان سازمانی از طریق خلق دانش و به اشتراک گذاشتن آن و به مجرب عمل کردن به اطلاعات عملکرد سازمان و شریکان افزایش میابد و در جهت اهداف سازمان حرکت میکند

از جمله دلایلی که میتوان برای بحرانی بودن مدیریت  دانش در ناسا نام برد عبارتند از:

 

•سند سازی و به چالش کشیدن افراد و ادغام درسها به طور موثر و مدیریت ریسکهایی در رابطه با اکتشافات فضایی و پرواز انسان در فضا

•این طبیعی است که کارکنان ناسا دانش تخصصی داشته باشند

•هدف ما به اشتراک گذاشتن دانش با یکدیگر و مردم است

•برای اطمینان از پرواز امن و پاسخ به مسائل مطرح شده توسط CAIB

•نیروی کار در آژانس در حال پیر شدن است

 

سیستم فناوری اطلاعات برخی از دانش و مهارت کارکنان بازنشسته را اتخاذ خواهد کرد.سیستم مدیریت دانش به عنوان بخشی از یک استراتژی موثر به تولید ، ذخیره و انتشار دانش و اطلاعاتی که مربوط به ماموریت این سازمان است کمک میکند

 

نسلهای متفاوت از به انتشار گذاشتن اطلاعات:

 

1930-50

تمرکز بر جامعه

دوستی در میان سختی و بدبختی

 

1960-70

تمرکز بر جامعه

دوستی شناسی از طریق بدعت گذاری

 

1980-90

تمرکز بر فرد

دوستی از طریق هدف های فردی

 

2000

تمرکز بر منافع مشترک

دوستی را ایجاد یا تقریبا رشد میدهد

 

این ها برلزوم روشهای برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن بین نسلها تاکید میکند

 

 

عوامل بحرانی موفقیت مدیریت دانش:

 

 

مدیریت دانش

 

شالوده فناوری اطلاعات

             حمایت از خدمات

دانش معماری

فرهنگ

                        

                                                                           پرورش ، خدمات

                  مالکیت ، به اشتراک گذاری                             ابزارهای

                 واستفاده مجدد ،مشوقها                                  استراتژیک

                         و پاداشها

 

 

 

 

 

 

 

                    منابع دانش ، مخازن                                     روشهای دسترسی ،بلوکهای

                     محتوا ، زمینه ، راهنماها                               ساختمان ، پایگاه خدمات

                             متقابل                                                    استانداردها

ساختمان تیم مدیریت دانش ناسا

 

■ یافتن راه حل های خوب، پر کردن شکاف ها، و ایجاد یک فدراسیون

از منابع برای حمایت از ماموریت و پژوهش جوامع

•پشتیبانی و دیگر ابتکارات را قادر میسازد و راه حلهای خوب  و ساخت زیر ساخت ها و برنامه های کاربردی برای اتصال به سیستم توزیع را ترویج میدهد

•برانگیختن ایده های جدید یا تکنولوژیهای مورد نیاز

■ تیم مدیریت دانش ناسا توسط اجاره

• افسر ارشد اطلاعات

•توسط مهندس ارشد بانیان

•همکاری نزدیک با منابع انسانی

 

نواحی کلیدی برای استراتژی مدیریت دانش ناسا

■ نگهداشتن دانش سازمان در امتداد تولید و ماموریت سازمان                

• شناسایی و ظبط اطلاعات که در سراسر نمایندگی وجود دارد

                                                                                   

■ کمک به مردم برای پیدا کردن ، سازماندهی و به اشتراک گذاری دانشی که ما در حال حاضر داریم

• اداره موثر منابع دانش ناسا

                                                                                     

■ افزایش همکاری و تسهیل ایجاد و اشتراک گذاری دانش

• توسعه تکنیکها و ابزارها برای فعال کردن تیمها و جوامع به منظور همکاری در موانع زمانی و مکانی

                                                                                 

                                                                                 

 

 

چهارچوب مدیریت دانش در ناسا

 

اشتراک گذاری و استفاده از دانش

مردم

فرایند

فناوری

•توانایی همکاری دور دست

• جوامع حمایت از عمل

• پاداش و تشخیص به اشتراک گذاری دانش

• تشویق داستان سرایی

• افزایش جذب دانش

• مدیریت اطلاعات

• بالا بردن سیستم و یک پارچه سازی داده کاوی

• استفاده از عوامل هوشمند

• بهره برداری از سیستم های خبره

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش مدیریت محیط زیست

 

عمومی

همکاران

جهانی

دانشگاه

پیمانکاران

کارکنان

ناسا

یکپارچه سازی مدیریت دانش به مهندسی ما و مدیریت چرخه عمر پروژه

 

ارتباطات از عمل

ارتباطات

استراتژیک

درس آموخته

NEN

داخل ناسا

دروازه ناسا

مقدار سیستم های مدیریت

کارشناسان

فرایند

 

پرتال عمومی ناسا

طراحی شده به عنوان یک نمایش رابطه های تعاملی ناسا توسط عموم مردم ، بچه ها ، رسانه ها ، مربیان و دانش آموزان و یک پارچه سازی منابع وب

■ شناخت ما شامل چالشهای :

‾ معماری در حال تحول با یک مهلت 4 هفته ای برای استقرار

• بسیار تعاملی و جذاب

• رفتن به مطالب بالا از سایت های ناسا

• ناوبری سریع و آسان برای بسیاری از مخاطبان ما

■ چالشهای نا شناخته ما:

• ساعتها پس از استقرار، فاجعه شاتل فضایی کلمبیا اتفاق خواهد افتاد

• بلافاصله طراحی مجدد پرتال و پشتیبانی کمک رسانی به عموم مردم

■ فرود مریخ پیمای اکتشافی بر روی سیاره سرخ بزرگترین رویداد آنلاین تا به امروز بوده است

− پوشش ، چاپ و نشر اتوماتیک تصاویر وآپلود تصاویر تازه در مدت چند دقیقه از فضاپیما رو ممکن میسازد

•نفر رسیده: 240 ملیون نفر در سال 2004

در داخل ناسا

برای کارکنان و شرکای تجاری

• برنامه ریزی

• دسترسی به پست الکترونیکی

• اطمینان ارسال پیام از طریق مسنجر

• ابزارهای مشارکتی

• یک پارچه سازی نرم افزار

• ویکیها و وبلاگها

عملیات اضطراری پشتیبانی

• سایت EOC به تمام مراکز ناسا به منظور هماهنگی اطلاعات در قبل ، حین و پس از یک بحران در دسترس است

• صفحه EOC دارای لینکهای اورژانسی آمادگی کارمندان برای آموزش به منظور آمادگی آنان برای کار است

• مرکز منطقه ارتباطات برای عملیات اضطراری منطقه ای پرسنل و مدیران ، ارتباط با کارکنان و پرسنل بحرانی عملیات

• همیشه روشن و در دسترس است حتی زمانیکه مراکز بسته یا قطع است

• ارائه پشتیبانی از سال 2005 ، سیستم طوفان از جمله طوفان کاترینا ، ریتا و Wilma ، تیر اندازی jsc  و غیره

گام بعدی ایجاد یک سازمان یادگیری

■ رویکرد یکپارچه برای اطمینان ازاعمال بهترین شیوه ها و کلید درس های آموخته شده در ماموریت های اعمال شده

– مهندسی شبکه ناسا (دفتر مهندس ارشد )

  • سرمایه گذاری در بهترین روشهای مورد نظر مهندسان برای حل زمینه های فرهنگی و فرایند که در مورد آن ناسا مورد انتقاد قرار گرفته
  • بر روی زیر ساختهای به اشتراک گذاشته شده و ادغام یکپارچه با ابتکارات ناسا ، سیستم توزیع شده و زیرساختهای مدیریت دانش
  • تمییز دادن با ادغام دروس و یادگیری که بیرون آمده از بحث های فنی و مهندسی و مخازن به روزانه مهندسی فرآیندها، سیاست ها، و برنامه های درسی آموزش
  • کامل کردن اطلاعات به طور گسترده از دانشگاه ها، صنعت، پیمانکاران کارمندان دولت و ناسا

–       پورتال برای سازماندهی جامعه و فردی برای دسترسی به اطلاعات

–       ابزارهای مشارکتی برای دسترسی امن با شرکای ما گسترش یافته است

–       تخصص و متخصص سازماندهی دستوری گرداگرد اشتراک گذاری دانش فرد به فرد بیش از شبکه های اجتماعی مجازی

–       جستجوی متا در سراسر مخازن توزیع

دسترسی و جمع آوری درس های آموخته شده

• درس های رسمی جمع آوری شده از مراکز و بررسی های کلیدی

• دروس تایید و اعتبار

• سیاست ها و روش های مبتلا در صورت نیاز

• اشتراک ها اجازه میدهند تا درسهای جدید در زمان ظاهر شود

• مدیریت شده توسط دفتر مهندس ارشد

• بخشی از NEN

ایجاد یک برنامه IDM

ایجاد یک برنامه مدیریت داده و اطلاعات ، ایجاد یک استراتژی منسجم، اعتماد، و اعتماد به داده ها وتوانایی به اشتراک گذاری اطلاعات و استفاده مجدد از آنها

هدف توصیف یک استراتژی عملی برای سازماندهی اطلاعات و اطلاعات دارایی برای کشف و استفاده مجدد (ماشین آلات و انسان ها)

توسعه و استقرار طبقات جدیدی از برنامه های کاربردی است به منظور ادغام داده ها و منابع آگاه ، محیط زیست تطبیقی در معماری سرویس گرا (SOA  )

توسعه دانش منسجم بین NASA و همکاران و کاشفان رباتیک

توسعه عواملی که میتوانند یاد بگیرند و ضمینه یادگیری سازمانی را محیا میکنند ، پیش بینی نیازها ، کشف اطلاعات مربوطه و ورود به معاملات از طرف کاربران انسانی خود

الگوهای سیستم های کارشناسان ، رفتار برای جمع آوری دانش ، تشویق کارشناسان به طور ضمنی

سیستمهای دانش همکاری با کارشناسان به منظور تحقیق مفاهیم جدید

برنامه ریزی IDM

■ ایجاد اطلاعات و مدیریت داده ها (IDM) خدمات، فرآیندها و پشتیبانی، که سه مورد مهم مورد نیاز میباشند

سرویسهای داده

  • استانداردهای مدیریت داده ها (ثبت مدل، واژگان کنترل شده، مدل های داده های مرجع، خدمات فراداده)
  • فروشگاه منبع داده ها برای منابع و پرس و جو برای تصمیم گیری
  • توافقنامه و یادداشت تفاهم مخزن

–       سرویسهای اطلاعات

•  کشف خدمات (جستجو، پرس و جو، و تبادل - ترکیب و SOA)

• خدمات دسترسی (شامل تایید کار با امنیت، کنترل صادرات، و سایر ذینفعان کلیدی)

• خدمات تبادل

–       مدیریت دانش

• معماری برای جذب، سازماندهی، ذخیره سازی دانش و به اشتراک گذاشتن

• ماموریت همکاری حمایت داخلی و تعامل عمومی

• جستجو مجتمع (ساخت ابزار جستجوی مشترک است که نیازمند برطرف کردن نمونه های محلی است) - استراتژی و مورد کسب و کار

• ابزار جستجو

 

سیستم مدیریت استراتژیک ناسا قادر است به برپایی استراتژی ، ساختن تصمیمات ، تخصیص منابع ، و برنامه های اطمینان بخش و موثر مدیریت ، بهره ور در راههایی که سازگار با برنامه های استراتژیک ناسا و برنامه های اجرایی هستند کمک میکند. اهداف این رهنمود در مستندات سیستم میباشد. این رهنمودها شامل :

1)      برنامه ریزی استراتژیک

2)      اجرا

3)      ارزیابی کارایی

این رهنمود همچنین نقش مدیریت استراتژیک و روابط کارکنان ناسا را شرح میدهد. سرمایه گذاری استراتژیک ناسا. دستور جلسه دفتر مرکزی و فرایند میان بر در چهارچوبی برای سیستم مدیریت استراتژیک ناسا میباشد

1-برنامه ریزی استراتژیک:موسسه ، هدایت برنامه ریزی استراتژیک برای همه فعالیت موسسه و بر اساس استراتژیک و تصمیم گیری ماهرانه ، تخصیص منابع و سرمایه گذاری ظرفیت را بر عهده دارد. انجام آن در مفهوم نگرش مؤسسه ، مأموریت ، هدف کلی ، ارزش اهداف و خط مشی ، بعلاوه محیط داخلی و خارجی می باشد.

2-پیاده سازی یا اجرا: برنامه ریزی بودجه و عملکرد

پیاده سازی برنامه ریزی فرایند سالیانه  ، رهنمود قاعده سازی بودجه و طراحی عملکرد برای دست یافتن به اهداف و شناسایی در طول فرایند برنامه ریزی استراتژیک را ایجاد میکند.

3-گزارش گیری و ارزیابی عملکرد:

پیشرفتهای ناسا در بدست آوردن اهداف طراحی استراتژیک آن فرایند ارزیابی شده توسط هر سازمان بیرونی و داخلی میباشد.ارزیابی دولت و نتایج کار (GPRA 1993) نیازمند موسسه ائتلافی برای عضویت سالیانه برنامه ریزی اجرا میباشد.

انجمن دانش در ناسا

انجمن دانش توسط دانشمند اصلی ایجاد شده است ، مختصات فعالیتهای دانش ناسا ، ترویج انجمن عمومی و تضمین برنامه دانشی موسسه ، این مدیر انجمن بر روی همه دانش وابسته به پرواز ناسا و برنامه های مرتبط نظارت دارد

انجمن دانش نوعی از بازنگری خط مشی ، تمرینات ، و فرضیات موسسه را انجام میدهد، چون آنها به فعالیتهای دانش بازگو میکند:گفتگو و بحث اهداف دانش علوم مختلف ، خط و مشی ملی و بین المللی که راهنمای آنها توسعه است و طراحی های دانش مجتمع ساز. انجمن همچنین در فرایند پیشنهاد توسعه موسسه برای سطوح نمایندگی دانش اولویت ها و بودجه ها شریک شود.آن سهم اطلاعات درباره فعالیتهای بخشهای سرمایه گذاری استراتژیک موسسه است چون آنها به کیفیت و محتوای برنامه دانش اشاره میکند.

انجمن مدیریت مهندسی ناسا

انجمن مدیریت مهندسی توسط مدیر اصلی برای یاری و بهبود تمرینات مهندسی مؤسسه، خط مشی ، حرفه ای و گواهی استانداردها تشکیل شده است، رویه ها، زمانیکه درخواست ایجاد توسط PMC یا مهندس اصلی بشود، ایجاد می شود، حمایت های این انجمن مستقل از بازنگری های فنی برنامه های ناسا و تکنولوژی/ فعالیت های توسعه پیشرفته میباشد

ناسا دارای انجمن های زیادی از جمله انجمن عملکردهای فضایی، انجمن حمل و نقل فضایی ، انجمن سرمایه گذاری فنی ، انجمن ایمنی اطلاعات ، انجمن مالی وغیره که از توضیح آنها خودداری میکنیم

 

مسئولیتها و نقشها

استراتژی

پیاده سازی

ارزیابی

مسئولیتها و نقشهای مدیریت دانش در ناسا

 

خط و مشی سودمند و اجتماع نتایج علمی موسسه

مشورت برای سرمایه گذاری علمی

طراحی برنامه ها و بودجه ها

توسعه خط و مشی دانش

دانش اصلی

ارزیابی برنامه های پشتیبانی

کمیته مشاور حل و فصل

تخصیص پژوهش/برنامه بودجه

توسعه پژوهش

انتخاب ماموریت یا پژوهش

سرپرستی شریک بین المللی

 

ارزیابی برنامه های پشتیبانی

 

ارزیابی برنامه های پشتیبانی

 

توسعه استراتژی سرمایه گذاری

توسعه طراحی علمی

انتشار برنامه احتیاجات

وکالت خارجی

هماهنگی خارجی

مدیر وابسته سرمایه گذاری

توسعه طراحی های علمی پروژه با انجمن علمی

پشتیبانی تعقیق خارجی

مدیریت علمی پروژه

هدایت خوب پژوهش پیشنهادی

 

توسعه پشتیبانی ماموریت

مدیریت طراحی بدنه

انتشار منابع پروژه

مدیریت اجرا

همکاری برای توسعه طراحی علمی

تعریف کردن برنامه پشتیبانی

آمادگی نمایندگی تکنولوژی

دانشمند اصلی

مدیر برنامه / رهبری مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمانیکه یک استراتژی سرمایه گذاری شامل چندین اداره مرکزی سازماندهی ، یک رهبر مرتبط اصلی شخصی ،مسئول برای شروع خط مشی و احتیاجات راهنمائی برای سرمایه گذاری است. مدیر مرتبط برای پرواز فضائی هست رهبر مدیر مرتبط برای اکتشاف انسان و توسعه فضا (HEDS) ، سرمایه گذار و مسئول برای یک اکتشاف اجتماع انسانی و توسعه استراتژی فضا میباشد. مدیر مرتبط برای زندگی و دانش های میکروگراویتی و گزارش های درخواستی برای مدیر ناسا یک عضو کلیدی سرمایه گذاری HEDS میباشد . در این  نمونه ، (مترجم:شاید) مدیر با مدیریت یک سرمایه گذاری همخوانی نداشته باشد ، اما تمامی مسئولیت های یک سرمایه گذاری مرتبط مدیر برای فعالیت های برنامه ای در بخش های دانش زندگی، نمایندگی فعالیت های سلامت، دانش های میکروگراویتی و وابسته تولید فضا و توسعه بازرگانی را داراست.

تولید دانش

هدایت های ناسا و پشتیبانی های اساسی و پژوهش های کاربردی برای توسعه دادن کرانه دانش علم،تکنولوژی و مهندسی برای دستیابی دانش جدید در رسانه های انتقال پذیر و مفید و برای قسمت دانش جدید با مشتریان . این فرآیند میانبر مهیا میکند یک شکل برای تضمینی که پژوهش با طراحی های استراتژی مؤسسه و کیفیت پژوهش برای استانداردهای عالی ثابت قدم هست .

دانش مهاوره ای

فرآیند دانش محاوره ای هدایت شده، منتشر شده ، و سهم های شامل اطلاعات و تجربه های درباره ی محتوی ،ارتباط، نتایج، کاربردها و مأموریت پژوهش های ناسا،توسعه،آموزش و اکتشاف .

مسئولیتهای دو جانبه میان ناسا و کارمندانش:

موفقیت طراحی های استراتژی ناسا، طراحی های عملکرد و سیستم مدیریت استراتژیک ، وابسته به فعالیت پشتیبانی همه کارکنان نمایندگی است. تمام کارکنان ، شامل مدیریت ها و هیئت رئیسه ها ، برای آشنا کردن خودشان با مؤسسه ی مربوطه آنها ، سرمایه گذاری ، دفتر مرتبط و طراحی های مرکز مسئول هستند. ناسا یک سرمایه گذاری با هر کارمند میسازد. کارکنان یک شکل اساسی ظرفیت سرمایه گذاری برای مؤسسه را توسعه میدهند.

دوره های آموزش و پاداش در ناسا

دفتر منابع انسانی و توسعه ی دانش خط مشی سازمان برای استخدام مرتبط دوره ی آموزش برای اصول عمومی مدیریت ، فرآیند مدیریت استراتژیک GPRA ، برنامه ریزی استراتژیک ناسا، برنامه ریزی اجرا ، سنجش و اهمیت تمام کارکنان برای موفقیت های ناسا خواهد بود. این دفتر همچنین توسعه ی خط مشی موسسه و پاداش های عطف به راهنمایی و دیگر شکل های بازشناسایی که پرورش یافتن ، پاداش دستیابی کارکنان استثنایی ، همکاری آینده اجرای مأموریت استراتژیک ناسا و اهداف اجرا را در د ستور خواهد شد

یادگیری سازمانی در ناسا

 سازمان یاد گیرنده یا فراگیر یک الگوی تغییر یافته برای سازمانها و راهی نوین برای اندیشیدن درباره سازمان، در عصر دانش است. یک سازمان یادگیرنده دارای کمترین سلسله مراتب اختیارها، پاداشی برابر در برابر عملکرد یکسان، فرهنگ مشترک و ساختاری انعطاف‌پذیر و سازشکار است که می‌توان بدان وسیله از فرصتها استفاده کرد و بحرانها را از بین برد. در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی، مانند: کار دانشی، دانشکار (دانشگر)، مدیریت دانش، و سازمانهای دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر، با به کارگیری این واژگان، خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنجا به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه، در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش، مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد. این‌گونه سازمانها با چالش های نوینی روبه رو هستند. امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمانها بیش از پیش پیچیده و متغیر شده است. این فضا به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که برای بیشتر سازمانها، این سرعت به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست. تغییــرهای مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمانها به وجود آورده است. جریان بی پایان دانش، بازارها را در حال تغییر مداوم قرار داده که این امر سازمانها را ملزم به تغییرهای مستمر می‌کند .

پیچیدگی مفهوم دانش و نیز وجود رویکردهای مختلف در مورد مدیریت دانش، باعث شده است تا نگرش واحدی در مورد مدیریت دانش شکل نگیرد.

مروری گذرا در ادبیات سازمان یادگیرنده، نشان می دهد که بسیاری از پژوهشگران سازمان یادگیرنده، در مطالعه‌های خودشان درتعریف سازمان یادگیرنده، دچار ابهام شده‌اند. علاوه بر این، بیشتر مطالعه های انجام شده در این زمینه، نظری هستند تا تجربی و سیستماتیک. سازمان یادگیرنده جایی است که افراد به طور مستمر توانایی‌های خود را برای خلق نتایجی که طالب آن هستند، افزایش می‏دهند؛ محلی که الگوهای جدید و گسترده تفکر پرورش داده شده، اندیشه‏های جمعی ترویج می‏شوند و افراد به طور پیوسته چگونگی آموختن را به اتفاق هم می‏آموزند.

نیومن، الگوی عمومی دانش را ارائه داده است. در این الگو دانش در چهار زمینه سازماندهی می‏شود؛ این زمینه‏ها عبارتند از:
خلق دانش: رفتارهای مربوط به ورود دانش جدید به سیستم انسانی یا اجتماعی است که دامنة وسیعی را در بر دارد، نظیر: کشف، کسب، فراخوانی،‏ توسعه، که پیوندی نزدیک با رفتاری که نوآوری خوانده می‏شود، دارد. گام دوم بعد از کسب یا یادگرفتن دانش، حفظ آن است.
حفظ دانش: تمامی فعالیتهایی است که منجر به بقا و نگهداری دانش بعد از ورود آن به سیستم می‏شود. فعالیت حفظ، شامل رفتارهای متنوعی است، مانند: فعالیتهای مربوط به اعتبار دانش، به روز کردن آن و… 
انتقال دانش: شامل رفتارهای بسیار متنوعی است مانند: ارتباط، ترجمه، تفسیر، پالایش و ارائه دانش. 
کاربرد دانش: استفاده از دانش موجود برای تصمیم‏گیری‏ها، عملکردها و رسیدن به هدف‏هاست. در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می شود، سازمانها شاهد محیط هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر می شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروزی است، به عبارت دیگر تنها جزء ثابت تغییر است. امروزه به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می نگرند. مدیریت دانش، نقش حیاتی درحمایت از یادگیری سازمانی ایفا می کند، زیرا تسهیم اثربخش دانــــایی جمعی سازمان را تسهیل می کند. مدیریت دانش، فرایند سیستماتیک منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوریهای اطلاعاتی و تعامل انسانی را به کار می گیرد، تا سرمایه های اطلاعاتی سازمان را شناسایی، مدیریت و تسهیم کند. این دارائیها شامل پایگاههای اطلاعاتی، اسناد، سیاستها و رویه ها می‌شود. علاوه براین، هم دانش آشکار و هم دانش ضمنی، کارکنان را شامل می شود، و از روشهای متنوع و گسترده بـــرای تصرف، ذخیره سازی و تسهیم دانش در داخل یک سازمان استفاده می کند. سازمان یادگیرنده با ایجاد ساختار گروه محور، تیم مدار و منعطف، امکان جریان یافتن یادگیری مؤثر و مفید را فراهم کرده که ثمره این یادگیری خلق دانش، افزایش آن و در نتیجه رشد، توسعه سازگاری بهتر و موفق تر با محیط متغیر خواهد بود. سازمان یادگیرنده، محل جریان یافتن یادگیری سازمانی است. در این سازمان یادگیری و دانش دو عنصر اساسی و در هم تنیده اند؛ بدین معنی که یادگیری منجر به خلق دانش جدید و یادگیری مجدد دانش جدید، ایجاد دانشی نو را در پی خواهد داشت. مدیریت دانش با رویکرد یادگیری سازمانی عبارت است از: آسان سازی فرایند ایجاد و تسهیم دانش، توأم با فراهم آوردن محیط های کاری مثبت و سیستم پاداش های اثر بخش (سبحانی نژاد، 1385). اگر یک سازمان دارای انگیزه قوی یادگیری باشد، ساختارها و فرایندهایی را ایجاد می‌کند که با تلاش‌های متوازن و مکمل خود به سمت دستیابی و ترکیب دانش، علاوه بر درون، به بیرون سازمان نیز حرکت می‌کند. ه طور کلی می توانیم سازمان یادگیرنده را سازمانی بدانیم که در ایجاد، کسب، و انتقال دانش مهارت دارد و در تغییر و اصلاح رفتارهایش به کمک آگاهی های جدید کسب شده، عمل می کند. در این تعریف از سازمان یادگیرنده، ایجاد و خلق دانش و نوآوری و خلاق بودن، رکن اساسی را تشکیل می دهد. اما آفرینندگی و کسب دانش به تنهایی برای آنکه سازمانی یادگیرنده قلمداد شود کافی نیست، بلکه باید بتوان آن دانش را در رفتارها و عملکردهایش به کار گیرد و بهبود و اصلاح فعالیت هایش را به کمک آنها میسر سازد.

به زودی و در آینده ای نه چندان دور، هیچ سازمانی نخواهیم یافت که بدون آموختن و یادگیری بتواند لحظه‌ای دوام داشته باشد. آینده متعلق به سازمانهایی خواهد بودکه بتوانند بیاموزند و از تمامی شیوه‌های یادگیری به بهترین وجه بهره گیرند. زیرا دنیا در حال تغییر و دگرگونی پرشتابی است و هیچ نیرویی قادر نیست مانع این تغییر و تحول شود و سازمانی شانس ماندگاری دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرهای محیطی پیرامون خود وفق دهد. تغییرهای محیطی، سازمانها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط خود، به دنبال بهترین راهکارها و رویه ها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست یابند و تنها راه چار? سازمانهای آینده در برابر تغییر و تحول‌های آن است که خود را تبدیل به سازمان یادگیرنده کنند.
یکی از راه های اساسی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، به کارگیری مدیریت دانش در سازمان است، مدیریت دانش، با آسان سازی فرایند ایجاد و تسهیم دانش، توأم با فراهم آوردن محیط های کاری مثبت و سیستم پاداشهای اثر بخش، یادگیری سازمانی را سرعت می بخشد و به سازمان کمک می کند که خود را با تغییرهای شتابزده امروزی منطبق سازد و همگام با تغییرها، با موفقیت به حیات خود ادامه دهد

آیا سازمانهای دولتی میتوانند یاد بگیرند؟

در سازمانهای بوروکراسی دولتی میتوان برای جلوگیری از اشتباهات گذشته و قابل اعتماد کردن، دانش را با دیگر کاربران به اشتراک گذاشت.در اصل یادگیری یک مدل خود اصلاحی سازمان که میتواند نگرانی های عمومی مدیران به عدم تمرکز سازمان ، بدون جدا شدن آن از ماموریت های خود را ارائه می دهد.آموزش نیز نشان دهنده تغییر در تمرکزدر مورد چگونگی آژانس از نظر بهبود است که مبتنی بر بومی و پیشرفت دانش در ایده های اداری و سیاست است.آموزش به نظر میرسد در راه ایده های جدید در مورد دچگونگی مدیریت و یا چگونگی کشف برنامه ها و رسیدن به اهداف و چگونگی تکامل و کاهش ابهام کمک میکند.

NASA ارائه می دهد یک فرصت نادر برای بررسی یادگیری بیش از یک multidecade در یک سازمان پیچیده و بزرگ با سابقه نسبتا روشن برای موفقیت یا شکست. شاید غیر عادی است اما ناسا در سابقه خود فرصتهای از دست رفته یادگیری و یادگیری اشتباه و یا فراموشی آنها وجود دارد.تحقیقات جاری از شکست اطلاعات قبل از 11 سپتامبر و پاسخ ناکافی به پیشنهاد طوفان کاترینا نمونه های مشابهی هستند.به یک معنا که یادگیری در سازمانهای دولتی ، طبیعی و رایج خواهد بود.یادگیری در بعضی از فرمها به ایده بسیار مدرن به عنوان مدیریت عمومی ساخته شده است. بوروکراسی عمومی، بهبود کیفیت، بهره وری، ثبات و اثربخشی کار خود را در طول زمان بر اساس دانش حرفه ای، نظارت عمومی، و خود ارزیابی دولت ترقی پیدا کرده است.با این حال فراگیری تمام این عوامل ، زمان است.یادگیری یک فرایند تکرار شونده است به طوری که استنباط در پرتو تجربه با پیامدهای آنها برای ارائه یک مبنا برای دور بعدی تجزیه و تحلیل و استنتاج مورد بررسی قرار میگیرد. بیشتر زمان و بیشتر تکرار استطاعت یک سازمان یا یک توالی از فرصت به تأمل بر روی نتایج گذشته و به بهترین استنتاج ناشی میشود. یادگیری موفق یک محاکمه در نوع پیچیده، مشکلات لایه لایه است که سازمانهای دولتی صورت بسیار بعید است.

رابطه بین درسو فرایند یادگیری

 

در اثر نهادینه شدن

در اثر تجزیه و تحلیل و استنتاج

اثر مشکلات به رسمیت شناختن

درس

به میزان کافی نهادینه شدن درسهایی از گذشته ممکن است باعث مشکل شدن یادگیری در دوره های بعدی شود و اجبار باشد برای اعضا برای دوباره یادگیری درسها

شرکت در انجمن که دانش جدید در سازمان نهادینه میشود

تثبیت خوب و شیوه های نهادینه شده از گذشته میتواند از پذیرش درس جدید جلوگیری کند

تجزیه و تحلیل از منابع نتایج ناکافی که استوار است به دانستن اینکه کدام رویه های برنامه و کدام استانداردهای کاری منجر میشود به نتایج ناکافی به طوری که میتوان آنهارا تغییر داد

تجزیه و تحلیل و استنتاج نیاز، مقایسه های مختلف ترکیبی از علت و اثر بر اساس تجزیه یا اشتراک دانش گذشته

شک گرایی نیروهارا به چالش میکشدو تثبیت ذهنی که در حال حاضر مناسب ظهور حوادث یا نتایج نیستند به چالش میکشد و تفاسیر چندگانه را افزایش میدهد و شانس برای استنتاج های جدید را فراهم می کند

زمانیکه کاربران آگاه هستند و از استانداردهای رسمی و رویه ها استفاده میکنند

آموزش نیاز گسترده دانش امروزی ، استانداردها و شیوه هاست

زمانیکه اطلاعات به اشتراک گذاشته نشده و یکپارگه نشده نتاج به کساییکه ممکن است به بهترین وجه قدر به درک اهمیت آن باشند قابل مشاهده نیست

آموزش بیش از نیاز

اطلاعات

پشتیبانی از تخیل و شک و تردید به مقابله با بی میلی معمولی در سازمان برای تغییر الگوهای عمل و مفروضات فرهنگی کمک میکند

آموزش نیز به تخیل و شک و تردید

از جمله استانداردهای حرفه ای پاسخگویی ، فضا برای یادگیری را فراهم میکند

استانداردهای پاسخگویی ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد اگر این استانداردها ناسازگار با ماموریت آژانس باشد، یادگیری ممکن است باعث جلوگیری از افزایش هسته تکنولوژی شود

آموزش مستلزم پاسخگویی با استانداردهای حرفه ای ایست

درس ممکن است به آسانی نهادینه شود اگر آنها پاسخ دهند به استانداردهای حرفه ای و قضاوتها

هنگامیکه درس رو به وخامت گذاشته ، دانش علی روابط تکنواوژی های برنامه را از دست میدهدو دلایل رسیدن به شکست یا موفقیت را دشوار کرده است

بدون عمل درس از حافظه محو میشود و باعث خروج از نتایج مورد نظر میشود

آموزش نیاز به عمل

نرم افزار قابل اطمینان از گذشته درس نیاز به آنها آموزش داده شود. تمرین و استفاده می شود.

حافظه سازمانی امکان مقایسه عملیات و نتایج تجربه بیش از زمان را محیا میسازد

زمانیکه حافظه سازمانی محو شود ، مشکلات قدیمی ممکن است بروز کنند یا ممکن است نادیده گرفته شوند یا اشتباهی رخ دهد

آموزش نیاز به یک سرمایه گذاری در حافظه

حافظه سازمانی و پایگاه داده ها، درسهای گذشته را حفظ کرده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات کافی نیست

 

اطلاعات جهانی به عنوان یک شرط لازم برای هر نوع یادگیری مشخص شده است،

از جمله آموزش عمومی سازمانی.اما در دسترس بودن اطلاعات در تنظیمات پیچیده سازمان یادگیری تولید نمیکند.به اشتراک گذاری اطلاعات هسته اصلی مشکلات مدیریت است.ناسا به ما می اموزد اهمیت ارائه یک بخش واقعی ویا مجازی که در آن شرکت کنندگان می توانند یادداشتها و مقایسه آشکار و بدون سرزنش یا تمسخر انجام دهند.برای تبادل نظر موفق تر و اثر بخش تر میتوان تبادل چهره به چهره در جلسات باز انجام داد

سرمایه گذاری در حافظه

روشهای حل مساله در ناسا با CAIB در نظر گرفته شده است که از میان بهترینها از نوع خود است.اهمیت حافظه در یاگیری نشان میدهد که سازمانهایی که میخواهند سریعتر یاد بگیرند باید در حافظه سازمانی سرمایه گذاری کنند

نتیجه گیری و جمع بندی

بسیاری از سازمانهای دولتی بطور نسبی خدماتی را به شهروندان ارائه می کنند که بسیاری از آنها جهت رفاه حال شهروندان می باشد و بعضی از سازمانهای دولتی هم به ارائه خدمات خاصی به قشرهای از جامعه می پردازند که با تناسب شغل, کسب و کار افراد نوع ارائه خدمات نیز متفاوت است. ولی بطور کلی سازمانهای دولتی مکانهای هستند که محل تعامل افراد سازمان بعنوان نیروی انسانی سازمان و مراجعین به سازمان بعنوان ارباب رجوع می باشند، که بحث مدیریت دانش برای هر دو سوی این تعامل لازم و ضروری است و اگر هر یک از این دو گروه از مدیریت دانش سهمی نبرند قطعاً آن سازمان به اهداف کلان خود نخواهد رسید. رای گسترش مدیریت دانش و رسیدن به اهداف آن در یک سازمان نیاز به یکسری فرایندهای خواهد بود تا فعالیت ها در هر سازمان دانش محور شود و کارکنان آن سازمان هم به کارکنان دانش محور تبدیل شوند، بدین معنا که استفاده از دانش در انجام امور و فرایندها یکی از مهمترین سرلوحه های هر فرد در سازمان باشد. رای نهادینه کردن دانش در یک سازمان نیاز به یک سیستم آموزشی و پرورشی مستمر, کارآمد و پویا میباشد تا با استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین، فنون و تکنولوژی پیشرفته سطح علمی و هوشیاری افراد را با توجه به تغییرات سریع در دنیای امروز در سازمان افزایش دهد. پس از اینکه استراتژی سازمان، مدیریت منابع انسانی، سیستم ها و روشهای انجام امور سازمانی در چهارچوب مدیریت دانش قرار گرفتند، آنگاه میتوانیم بگوئیم  مدیریت سازمان بر مبنای دانش است و یا دانش محور است. بعد از اینکه جایگاه مدیریت دانش در سازمان مشخص شد و استراتژی های سازمان بر این اساس نقش بست آنگاه باید به دنبال آن باشیم تا مراجعین به این سازمان که از آنها بنام ارباب رجوع یاد می شود هم در چهار چوب مدیریت دانش سطح علمی و فرهنگی و توانائی خود را افزوده تا بتوانند از خدمات سازمان بدون مشکل و در کمال آرامش و رضایت استفاده نمایند. برای این منظور نیاز خواهد بود تا برنامه های آموزشی جامعی را برای تمام رده های سنی و طبقات اجتماعی تهیه کنیم که با افزایش سطح توانائی و آگاهی افراد و افزایش روز افزون شهروندان دانش مدار کارآئی سازمانهای دولتی به حداکثر برسد.

مدیریت دانش به عنوان یک رشته علمی هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته است (بویژه در بخش دولتی) به همین دلیل هنوز مسائل و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد، البته تجارب کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان میدهد مبحث مدیریت دانش به عنوان جزء لاینفک سازمانها در آینده نزدیک مطرح خواهد شد. در صورتی که سازمانهای دولتی نتوانند زیرساختهای لازم را برای پیاده سازی مدیریت دانش مهیا کنند  قطعاً با چالشهای مختلفی روبرو خواهند گردید. 
اهمیت مدیریت دانش در سیاستگذاری و خدمات رسانی به مردم به حدی است که در برخی از بخش های دولتی مدیریت دانش در دستور کار دولت قرار گرفته است.

برخی نکات دانشی که خارج از موضوع مقاله است اما حاوی نکات مهمی است

شاخص جهانی نوآوری: سوییس رتبه نخست ، ایران 104 ام

موسسه اینسید و سازمان جهانی مالکیت فکری کشورها را در سال 2012 بر اساس شاخص جهانی نوآوری رتبه بندی نموده است. سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) زیر نظر سازمان ملل فعالیت می کند و 185 کشور از جمله ایران عضو این سازمان هستند. این رتبه بندی و تحلیل وضعیت کشورها در نوآوری، حرکتی است که جهت یافتن شاخص‌های مناسب ارزیابی نوآوری در سطح کشورها شروع گردیده است.  از طرفی نقش نوآوری در توسعه و پیشرفت کشورها، ضرورت تعریف شاخص‌های مناسب و تحلیل جایگاه کشورها بر اساس این شاخص ها را به فعالیتی مهم تبدیل نموده است. بر اساس گزارش سال 2012 کشورهای سوئیس، سنگاپور، سوئد، فنلاند، انگلیس، هلند، دانمارک، هنک کنگ، ایرلند، لوکزامبورگ و کانادا به ترتیب در رتبه های یک تا دوازده قرار گرفته اند. از نکات قابل توجه و هشداردهنده رتبه کشورهای عربی از جمله قطر، عمان، امارات و عربستان است که جزو رتبه های زیر 50 هستند. در این رنکینگ ایران در رتبه 104 و بالاتر از کشورهای مثل نیکاراگوئه، گابن و زامبیا قرار گرفته است. در زیر چارچوب سنجش نوآوری و شاخص های مورد استفاده برای این رتبه بندی آورده شده است:

 

 

 

 

 

برترین شرکتهای نو آور و دانش بنیان در سال 2012

1-                          apple

2-                          Facebook

3-                          Google

4-                          Amazon

5-                          Square

6-                          Twitter

7-                          occupy movement

8-                          tencent

9-                          life technologies

و....

بر گرفته از سایت  fastcompany.com

 

واقعا جای سوال است که سازمان های ما هیچ گاه پیشتاز نبودند-شاید علت اصلی همین دانش و مدیریت دانش است .....