مدیریت دانش IBM

  1. معرفی شرکت IBM
  2. مقدمه
  3. اهداف و انگیزه های IBM از ورود به حوزه مدیریت دانش
  4. واحد ها و افرادی درگیر در پروژه ی مدیریت دانش IBM
  5. اقدامات انجام شده مدیریت دانش در IBM
  6. نتایج حاصل از اجرای مدیریت دانش در IBM
  7. نتیجه گیری

 

/ 0 نظر / 144 بازدید