مدیریت دانش در شرکت فولاد تاتا

1- مقدمه

 2-کلیات استراتژی و فرایند انتقال بهترین عملکردها

 

3-تکامل مدیریت دانش در تاتا

4-فازاول: ارائه وارزیابی بهترین عملکردها

5-نتیجه گیری

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید