# دایملر-کرایسلر

واکاوی مدیریت شرکت دایملر-کرایسلر

مقدمه معرفی شرکت دایملر-کرایسلر نیاز به دایملر-کرایسلر هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت دایملر-کرایسلر روش های مدیریت دانش در شرکت دایملر-کرایسلر هدف اصلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های ، دایملر کرایسلر و ایران خودرو

بسم الله الرحمن الرحیم     پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های  ، دایملر کرایسلر و ایران خودروIBM       زمستان 91 فهرست مطالب مقدمه ....................................................................................................................................................................................4 معرفی شرکت دایملر-کرایسلر..........................................................................................................................................5 نیاز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 199 بازدید