# پروژه

ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعال

   ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت‌های سازمان   دکتر قاسم انصاری رنانی[1] دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید