ابزار و تکنیکهای مدیریت دانش

مقدمه

ابزار و تکنیکهای مدیریت دانش که در اینجا شرح داده میشود؛ بخشی از ابزارها، متدها و تکنیکهایی از مدیریت دانش است که برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط انتخاب شده است. این راهنما میتواند کمک و مشاوره‌ی خوب و مناسبی باشد برای سازمانها و موسسات کوچکی که در تلاش برای استقرار مدیریت دانش هستند.

هدف از این مقاله ارائه یک چارچوب و تعدادی ابزارکاربردی برای شروع و ورود -همرا با موفقیت- در استقرار مدیریت دانش است، برای مشاوران، کارورزان و هر شخصی از سازمان که مشتاق هست در مدیریت دانش پیش‌قدم شود .

20روش و ابزار ضروری که باید در نظر داشت

این لیست از ابزارها و متدها، توسط تیم کارشناسی مدیریت دانش در سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)در آگوست 2009 تالیف و مورد توافق قرار گرفته است. این لیست معرفی ابزار و متدهایی است که درموفق‌ترین سازمانهای جهانی در پیاده‌سازی مدیریت دانش استفاده شده است. توجه داشته باشید که این ابزار و متدها بر اساس درجه اهمیت یا دسته بندی خاصی لیست نشده‌اند، بلکه بر اساس ابزار و متدهای غیر مرتبط و مرتبط با ITدسته بندی شده‌اند و در نظر داشته باشید همه این ابزارها و متدها مهم هستند.

ابزارها و متدهای غیرIT

1.طوفان فکری (Brainstorming)

2.آموزش و جذب ایده (Learning and Idea Capture)

3.Peer Assist

4.مرور آموخته‌ها (Learning Reviews)

5.مرور بعد از عملیات(After Action Review)

6.داستان‌گویی (Storytelling)

7.همکاری فیزیکی فضای کاری (Collaborative Physical Workspace)

8.ابزار ارزیابی مدیریت دانش APO(APO Knowledge Management Assessment Tool)

9. کافه دانش(Knowledge Café)

10.اجتماعات کاری (Community of Practice)

11.طبقه بندی (Taxonomy)

ابزار و متدهای IT

12. Document Libraries leading to a Document Management system

13. پایگاه دانش (Knowledge Bases )

14. وبلاگها (Blogs)

15. خدمات شبکه‌های اجتماعی (Social Network Services)

16. Voice and Voice-over-Internet Protocol (VOIP)

17. ابزارهای جستجوی پیشرفته (Advanced Search Tools)

18. ساختمان خوشه دانش (Building Knowledge Clusters)

19. کارشناس سایت (Expert Locator)

20. همکاری مجازی فضاهای کاری (Collaborative Virtual Workspaces)

 

هر کدام از ابزار و متدها را با ساختار زیردر پستهای آینده شرح خواهیم داد:

1. عنوان ابزار و متد ؟

2. چرایی استفاده از این ابزار ؟

3. چگونگی استفاده از این ابزار؟

4. زمان استفاده و عدم استفاده از این ابزار ؟

5. مکان استفاده از این ابزار ؟

/ 0 نظر / 198 بازدید